Üyelik ve Kullanım Şartları


Lütfen, www.HerYerdeYokuz.Biz'i kullanmadan önce aşağıda yazılı kullanım şartlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.HerYerdeYokuz.Biz sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

MRT Dış Ticaret Ltd.Şti. aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.HerYerdeYokuz.Biz'i ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.HerYerdeYokuz.Biz herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, gelişmiş üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, 

1.b Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda, 

1.c Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.

1.ç Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda,

1.d Üyenin/Kullanıcının, www.HerYerdeYokuz.Biz kampanyalarının, www.HerYerdeYokuz.Biz satış sisteminin veya internet sitesinin herhengi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, www.HerYerdeYokuz.Biz'e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.HerYerdeYokuz.Biz'in kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından tespit edilmesi durumunda,

1.e www.HerYerdeYokuz.Biz' üzerinde ÜYE’lere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri, www.HerYerdeYokuz.Biz kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.

 

2. İçerik Kullanımı

2.a www.HerYerdeYokuz.Biz'de sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.HerYerdeYokuz.Biz'in içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafikerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya www.HerYerdeYokuz.Biz'in izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı www.HerYerdeYokuz.Biz'e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c Heryerdeyokuz.biz her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

3. Sorumluluklar

3.a www.HerYerdeYokuz.Biz'i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam ve benzeri konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.b www.HerYerdeYokuz.Biz üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.HerYerdeYokuz.Biz sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c Üye, www.HerYerdeYokuz.Biz sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.HerYerdeYokuz.Biz hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3.ç İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.HerYerdeYokuz.Biz sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin www.HerYerdeYokuz.Biz'den yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.d Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.HerYerdeYokuz.Biz'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.e www.HerYerdeYokuz.Biz ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden www.HerYerdeYokuz.Biz sorumlu tutulamaz.

3.f Üye, www.HerYerdeYokuz.Biz'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkaramaz.

3.g Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından www.HerYerdeYokuz.Biz üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.h www.HerYerdeYokuz.Biz'de üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı www.HerYerdeYokuz.Biz silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.ı www.HerYerdeYokuz.Biz sitesinde, sitenin üyelerinin birbirleri yada üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.i Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendirilen bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.j www.HerYerdeYokuz.Biz, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.k Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.l Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen ‘’Gizlilik Politikası’’ sayfasını ziyaret ediniz. ÜYE, servisten faydalanmaya başladığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle www.HerYerdeYokuz.Biz'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, www.HerYerdeYokuz.Biz ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

 

4. www.HerYerdeYokuz.Biz’in Hak ve Yükümlülükleri

4.a www.HerYerdeYokuz.Biz üyenin sözleşme konusu hizmetlerinden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin www.HerYerdeYokuz.Biz sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.HerYerdeYokuz.Biz ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b www.HerYerdeYokuz.Biz taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. www.HerYerdeYokuz.Biz'in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak sürdüğü hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu peşinen kabul eder. www.HerYerdeYokuz.Biz, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.HerYerdeYokuz.Biz'de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.HerYerdeYokuz.Biz sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.HerYerdeYokuz.Biz sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiç bir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, www.HerYerdeYokuz.Biz'e çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. www.HerYerdeYokuz.Biz, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlaycak olup; talebin alınmasını müteakip www.HerYerdeYokuz.Biz mümkün olan en kısa sürede bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlık Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

7.Tebligat Adresleri

7.a www.HerYerdeYokuz.Biz sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin www.HerYerdeYokuz.Biz'e bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b Taraflar, mevcut e-postalardaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

7.c Yine www.HerYerdeYokuz.Biz üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

8. Bilgilerinizin Alınması ve Kullanımı

İstisnasız tüm müşterilerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler www.HerYerdeYokuz.Biz'de saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır. Bunun haricinde kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. www.HerYerdeYokuz.Biz müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

 

9. Ödeme Güvenliği

Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kartı numarası) www.HerYerdeYokuz.Biz tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara veya ortak ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128_Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

10.Bilgilerin Doğrulanması

Müşteriler www.HerYerdeYokuz.Biz'de kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz - yasaların öngördüğü ölçüde - derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında www.HerYerdeYokuz.Biz'’e sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman destek@heryerdeyokuz.biz e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

HerYerdeYokuz.Biz / MRT Dış Ticaret Limited Şirketi